Usługa Bankofon to produkt służący do uzyskiwania przez klientów banku informacji 24h/dobę o stanie środków oraz obrocie na rachunku bez konieczności kontaktowania się z pracownikami banku.

Warunkiem korzystania z usługi Bankofon jest posiadanie telefonu oraz złożenie wniosku o aktywację usługi.

Usługa dostępna jest pod numerem telefonu: 23 671-50-76

 

Aby uzyskać informację o saldzie na rachunku za pomocą bankofonu należy:
  • wybrać numer telefonu, pod którym funkcjonuje bankofon: 23 671-50-76
  • podać swój numer użytkownika i potwierdzić znakiem #
  • podać swoje hasło i potwierdzić znakiem #
  • wybrać opcję: informacja o saldach (klawisz 1 i znak #)
  • podać skrócony numer rachunku (jeśli klient ma tylko jeden rachunek to będzie to cyfrę 1) i potwierdzić znakiem # ( klawisz 1 i znak #)
Program sprawdzi czy numer jest poprawny, jeśli tak to poda bieżące saldo i dostępne środki, jeśli nie to powie brak rachunku.