Lokata terminowe to idealny sposób do lokowania swoich oszczędności.


Korzyści:

 • atrakcyjne oprocentowanie (maksymalnie pomnażasz swoje oszczędności)
 • duży wybór terminów lokowania
 • możliwość negocjowania oprocentowania
 • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku bezpieczeństwo - lokaty objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym)
 • dla każdego - nie musisz posiadać rachunku bieżącego

Minimalna wpłata:

 • 500 zł

Oprocentowanie:

 • lokaty terminowe oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej

Okres umowy

 • lokata może być otwarta na okres: 1, 3, 6, 7, 10, 12, 24 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

Dysponowanie środkami:

 • w okresie umownym nie można dokonywać wpłaty ani wypłaty.

Jak założyć lokatę?

 • lokatę terminową możesz założyć osobiście w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Grudusku oraz za pośrednictwem Internet Bankingu.

Bezpieczeństwo

 • depozyty zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Co warto wiedzieć:

 1. Kto może otworzyć ?
  Każda osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych.
 2. Ile lokat terminowych mogę otworzyć?
  Nie ma ograniczeń, co do liczby otwieranych lokat.
 3. Jak mogę otworzyć lokatę?
  Wystarczy udać się do najbliższego oddziału i złożyć zlecenie założenia lokaty.
 4. Czy oprocentowanie jest podawane na czas trwania lokaty?
  Nie, oprocentowanie podajemy w skali roku.
 5. Czy lokata terminowa może być lokatą wspólną?
  Tak, może być lokatą wspólną, do której będzie miał dostęp współwłaściciel Twojego rachunku lub ustanowiony przez Ciebie pełnomocnik.