Lokata wiosenna – to 8 miesięczna lokata z atrakcyjnym oprocentowaniem.

Korzyści:

  • atrakcyjne oprocentowanie (maksymalnie pomnażasz swoje oszczędności)
  • 0 zł za otwarcie i prowadzenie rachunku
  • bezpieczeństwo - lokaty objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (zgodnie z Ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym)
  • dla każdego - nie musisz posiadać rachunku bieżącego


Minimalna wpłata:

  • 500 zł

Oprocentowanie:

  • lokata Wiosenna oprocentowana jest według zmiennej stopy procentowej

Okres umowy

  • lokata może być otwarta na okres 8 miesięcy z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu przedłużenia umowy.

Dysponowanie środkami:

  • w okresie umownym nie można dokonywać wpłaty ani wypłaty.

Jak założyć lokatę?

  • lokatę wiosenną możesz założyć osobiście w dowolnej placówce Banku Spółdzielczego w Grudusku.

Bezpieczeństwo

  • depozyty zgromadzone na rachunkach oszczędnościowych lokat terminowych objęte są systemem gwarantowania środków pieniężnych do wysokości określonej w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.