Twoje gospodarstwo rolne dynamicznie się rozwija, potrzebne są Ci środki na sfinansowanie potrzeb związanych z prowadzoną działalnością?

Idealną formą wspierającą bieżącą płynność Twojego gospodarstwa  jest Kredyt obrotowy Agro. Pozwala on na regulowanie bieżących zobowiązań ze środków kredytowych nie związanych z inwestycjami, jeśli nie możesz ich zapłacić ze środków własnych.


Dla kogo:

 • kredyt udzielany jest krajowym producentom rolnym prowadzącym produkcję rolną


Cel kredytu:

 • kredyt przeznaczony jest na finansowane rzeczowych środków do produkcji rolnej: nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, pasz, oleju napędowego, kwalifikowanego materiału siewnego zbóż, rzepaku, kukurydzy, zakup zwierząt hodowlanych z wyłączeniem zakupu na eksport, itp.,


Okres kredytowania:

 • do 36 miesięcy


Informacje dodatkowe:

 • kredytobiorca może wykorzystać do 40% kwoty kredytu na sfinansowanie zakupów dokonanych w okresie 2 miesięcy przed dniem zawarcia umowy o kredyt, a pozostałą część na zakupy dokonane po dniu zawarcia umowy
  o kredyt
 • kredytobiorca zobowiązany jest do udokumentowania wykorzystania kredytu zgodnie z przeznaczeniem w okresie 
  2 miesięcy od dnia pobrania środków pochodzących z kredytu, fakturami VAT lub innymi dowodami kupna – sprzedaży
 • możliwe jest udzielenie kredytu obrotowego z zastosowaniem formuły limit Agro, w ramach wcześniej przyznanego limitu
 • wypłata kredytu może nastąpić jednorazowo lub w transzach
 • spłata kredytu może następować jednorazowo lub w ratach