Kredyt w rachunku bieżącym Agro dla rolników indywidualnych przeznaczony jest na sfinansowanie bieżącej działalności rolniczej.

 

 


Korzyści:

 • szybka decyzja
 • niskie koszty i oprocentowanie
 • bez dokumentowania celowości wykorzystania
 • wysoka maksymalna kwota


Cel kredytu:

 • finansowanie bieżących potrzeb działalności rolniczej


Dla kogo:

 • dla rolników indywidualnych prowadzących działalność rolniczą


 
Okres kredytowania:

 • do 12 m-cy z możliwością przedłużania na kolejne okresy


Oprocentowanie:

 • zgodnie z obowiązującą w banku Tabelą oprocentowania (w załączeniu)


Prowizja i opłaty:

 • zgodnie z obowiązującą w banku Taryfą prowizji i opłat bankowych


Forma zabezpieczenia:

 • wg ogólnie przyjętych zasad w banku


Wymagane dokumenty:

 • dowód osobisty
 • wniosek o kredyt
 • informacja o wnioskodawcy
 • dokumenty dotyczące gospodarstwa rolnego
 • dokumenty związane z zabezpieczeniem kredytu


Inne:

 • uwzględniamy historię rachunków z innych banków


Więcej:

 • Regulamin dostępny w jednostkach operacyjnych Banku.