Rachunek bieżący dla Rolników to:

  • 0 zł za otwarcie
  • 0 zł za prowadzenie
  • kompleksowa obsługa finansowa
  • łatwy i szybki dostęp do środków pieniężnych
  • dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w kasach Banku na każde żądanie
  • możliwość przeprowadzania rozliczeń finansowych
  • karty płatnicze Visa Business
  • dokonywanie bezprowizyjnych wypłat za pomocą kart płatniczych z ponad 3.000 bankomatów Banków Spółdzielczych  położonych na terenie całej Polski
  • bezpieczeństwo posiadania i dysponowania środkami na rachunku
  • regulowanie stałych opłat
  • regulowanie należności w placówkach handlowych i usługowych za pomocą kart płatniczych
  • W ramach Systemu Internet Banking możliwość dokonywania operacji przez internet (Internet Banking)


  Dokumenty niezbędne do założenia rachunku

  • nakaz płatniczy z Urzędu Gminy lub akt notarialny,
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o płaceniu podatku dochodowego od specjalnej produkcji rolnej (jeśli wnioskodawca zajmuje się taką produkcją
  • decyzję o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) i zawiadomienie o nadaniu numeru identyfikacji REGON