Rachunek bieżący i rachunek pomocniczy dla Firm to:

 • kompleksowa obsługa finansowa
 • dokonywanie wpłat i wypłat gotówkowych w kasach Banku na każde żądanie
 • karty płatnicze Visa Business
 • realizacja zleceń płatniczych w trybie polecenia zapłaty
 • dokonywanie bezprowizyjnych wypłat za pomocą kart płatniczych z ponad 3.000 bankomatów Banków Spółdzielczych  położonych na terenie całej Polski,
 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym na dogodnych warunkach
 • regulowanie stałych opłat,
 • regulowanie należności w placówkach handlowych i usługowych za pomocą kart płatniczych
 • obsługę za pośrednictwem internetu,
 • bezpieczne przechowywania środków pieniężnych
 • w ramach Systemu Internet Banking możliwość dokonywania operacji przez internet (Internet Banking)