Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Grudusku

1. Kosobudzki Bernard Przewodniczący Rady
2. Łąkowski Krzysztof Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Kacprzak Sławomir Sekretarz Rady
4. Bartołd Jacek Członek Rady
5. Cywiński Szymon Członek Rady
6. Kobyliński Włodzimierz Członek Rady
7. Komosa Stanisław Członek Rady
8. Malinowski Andrzej Członek Rady
9. Płatek Waldemar Członek Rady
10. Rudnicki Eugeniusz Członek Rady
11. Sadkowski Adam Członek Rady
12. Smoliński Jerzy Członek Rady
13. Szczepkowski Stanisław Członek Rady
14. Szpara Zbigniew Członek Rady
15. Załęski Kazimierz Członek Rady

Zarząd Banku Spółdzielczego w Grudusku

1. Szymon Budnicki Prezes Zarządu
2. Klimek Urszula Wiceprezes Zarządu
3. Paweł Suchecki Członek Zarządu