Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Grudusku

1. Kosobudzki Bernard Przewodniczący Rady
2. Bartołd Jacek Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Kacprzak Sławomir Sekretarz Rady
4. Cywiński Szymon Członek Rady
5. Dzierzęcki Tomasz Członek Rady
6. Kalinowski Andrzej Członek Rady
7. Malinowski Andrzej Członek Rady
8. Płatek Waldemar Członek Rady
9. Rudnicki Eugeniusz Członek Rady
10. Sadkowski Adam Członek Rady
11. Smoliński Jerzy Członek Rady
12. Szpara Zbigniew Członek Rady
13. Załęski Kazimierz Członek Rady

Zarząd Banku Spółdzielczego w Grudusku

1. Szymon Budnicki Prezes Zarządu
2. Klimek Urszula Wiceprezes Zarządu
3. Paweł Suchecki Członek Zarządu