Poniżej prezentujemy informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Grudusku:

  1. na dzień 31.12.2019 r.
  2. na dzień 31.12.2018 r.
  3. na dzień 31.12.2017 r.
  4. na dzień 31.12.2016 r.
  5. na dzień 31.12.2015 r.
  6. na dzień 31.12.2014 r.
  7. na dzień 31.12.2013 r.
  8. na dzień 31.12.2012 r.