UWAGA! Oszuści podszywają się pod pracowników Banku Spółdzielczego, banków komercyjnych, operatorów telefonii komórkowej oraz firm informatycznych.

Cyberprzestępcy pod pozorem troski o bezpieczeństwo Twoich środków i operacji finansowych mogą kontaktować się z Tobą telefonicznie i nakłaniać Cię do:

  1. zainstalowania dodatkowego oprogramowania na komputer lub aplikacji na smartfonie (AnyDesk /TeamViewer),
  2. przekazania identyfikatora i hasła do bankowości elektronicznej,
  3. podania danych kart płatniczych (numer i kod CVV/CVV2) lub innych ważnych danych (np. PESEL, skany dokumentu tożsamości), 
  4. wyręczenia w wykonaniu lub dokończeniu transakcji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

NIGDY NIE podawaj powyższych danych, NIE instaluj dodatkowych aplikacji i NIE potwierdzaj żadnych operacji, które nie były zlecone przez Ciebie.

PAMIĘTAJ, od Twojej czujności zależy, czy oszuści zdołają przejąć Twoje konto i wyczyścić je ze wszystkich pieniędzy!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zakończ połączenie i niezwłocznie poinformuj pracowników naszego banku.

Szanowni Państwo,
w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania usługi Internet Banking od dnia 23.04.2015r rozpoczęliśmy wdrażanie nowej polityki logowania z uwagi na kraj, z którego następuje logowanie do systemu.

UWAGA
dla wszystkich użytkowników aktualnie korzystających z usługi IB oraz IBF dokonaliśmy ręcznej modyfikacji parametrów logowania do serwisów na następujące:

  • z Polski – bez ograniczeń
  • z pozostałych krajów – dostęp zabroniony


W przypadku konieczności logowanie się do serwisu IB i IBF z innego kraju niż Polska prosimy o kontakt z oddziałami naszego banku.

W trosce o bezpieczeństwo usługi Internet Banking, ponownie ostrzegamy Państwa przed zagrożeniami, których mechanizmy działania polegają na podmienianiu numeru rachunku podczas wykonywania przelewu w usługach bankowości elektronicznej. Metoda działania złośliwego oprogramowania polega m.in. na przeszukiwaniu uruchomionych procesów w pamięci komputera pod kątem 26-cyfrowych ciągów znaków (numer konta bankowego) i ich podmianie na inne, które pobierane są z serwera zarządzanego przez przestępców.

Dbając o bezpieczeństwo naszych klientów w obszarze usług bankowości elektronicznej pragniemy zwrócić Państwu uwagę, że na  podstawie przekazów medialnych różnych podmiotów w tym i banków wyraźnie widać wzmożone działania przestępców wykorzystujących złośliwe oprogramowanie tzw. wirusy, trojany, itp..