UWAGA! Oszuści podszywają się pod pracowników Banku Spółdzielczego, banków komercyjnych, operatorów telefonii komórkowej oraz firm informatycznych.

Cyberprzestępcy pod pozorem troski o bezpieczeństwo Twoich środków i operacji finansowych mogą kontaktować się z Tobą telefonicznie i nakłaniać Cię do:

  1. zainstalowania dodatkowego oprogramowania na komputer lub aplikacji na smartfonie (AnyDesk /TeamViewer),
  2. przekazania identyfikatora i hasła do bankowości elektronicznej,
  3. podania danych kart płatniczych (numer i kod CVV/CVV2) lub innych ważnych danych (np. PESEL, skany dokumentu tożsamości), 
  4. wyręczenia w wykonaniu lub dokończeniu transakcji w bankowości internetowej lub aplikacji mobilnej.

NIGDY NIE podawaj powyższych danych, NIE instaluj dodatkowych aplikacji i NIE potwierdzaj żadnych operacji, które nie były zlecone przez Ciebie.

PAMIĘTAJ, od Twojej czujności zależy, czy oszuści zdołają przejąć Twoje konto i wyczyścić je ze wszystkich pieniędzy!

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, zakończ połączenie i niezwłocznie poinformuj pracowników naszego banku.