Masz plany! W porządku! Wybierz kredyt dopasowany do Twoich potrzeb i nie odkładaj realizacji swoich planów na później.


Twoje korzyści:

 • kwota kredytu od 1 000 zł do 255 550 zł
 • okres kredytowania do 60 m-cy
 • niskie RRSO 7,87% dla przykładu reprezentatywnego
 • wysokość raty dopasowana do Twoich potrzeb
 • środki z kredytu przeznaczysz na dowolny cel


Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie dla kredytu gotówkowego:

Kwota udzielonego kredytu 12.000,00 zł,

 • całkowita kwota kredytu 12.000,00 zł (prowizja płatne ze środków własnych kredytobiorcy)
 • okres kredytowania 36 miesięcy,
 • roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,24 %.
 • miesięczna rata kapitałowo-odsetkowa to tylko 366,38 zł

Całkowity koszt kredytu wynosi 1 429,60 zł, w którego skład wchodzą:

 • prowizja za udzielenie kredytu 240,00 zł,
 • odsetki od kredytu 1 189,60 zł,
 • koszty usług dodatkowych 0,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy 0,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy 0,00 zł,
 • pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł,

Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,87 %, a całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 13 429,60 zł.

Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem,  oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego.  

Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 07-09-2021 r.