marzec 2018
27
W dniu 27.03.2018r odbyło się w Czernicach Borowych zebranie Grupy członkowskiej.

Zarząd Banku reprezentował Prezes Zarządu, który przedstawił raport z działalności Banku za rok 2017.