marzec 2018
26
W dniu 26.03.2018r odbyło się w Dzierzgowie zebranie Grupy członkowskiej.

Zarząd Banku reprezentował Prezes Zarządu, który przedstawił raport z działalności Banku za rok 2017.