marzec 2018
23
W dniu 23.03.2018r odbyło się w Grudusku zebranie Grupy członkowskiej.

Zarząd Banku reprezentował Prezes Zarządu, który przedstawił raport z działalności Banku za rok 2017.