lipiec 2018
25
W dniu 25.07.2018r odbyło się posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grudusku.

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady Nadzorczej. Zarząd Banku reprezentowało 2 członków Zarządu.