czerwiec 2018
7
W dniu 07.06.2018r odbyło się posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grudusku.

W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady Nadzorczej. Zarząd Banku reprezentowało 2 członków Zarządu.