kwiecień 2018
25
W dniu 25.04.2018r odbyło się posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grudusku.

W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady Nadzorczej. Zarząd Banku reprezentowało 2 członków Zarządu.