grudzień 2017
14
W dniu 14.12.2017r odbyło się posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grudusku.

W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady Nadzorczej. Zarząd Banku reprezentowało 2 członków Zarządu.