wrzesień 2017
18
W dniu 18.09.2017r odbyło się posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grudusku.

W posiedzeniu udział wzięło 14 członków Rady Nadzorczej. Zarząd Banku reprezentowało 3 członków Zarządu.