czerwiec 2017
02
W dniu 02.06.2017r odbyło się posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grudusku.

W posiedzeniu udział wzięło 11 członków Rady Nadzorczej. Zarząd Banku reprezentował Prezes Zarządu.