Internet Banking dla Firm to łatwa i szybka obsługa rachunku za pośrednictwem Internetu. Usługa skierowana jest do firm, w których dyspozycje z rachunku wykonywane są przez wiele osób.

 


Zalety dla klientów:

 • szybszy dostęp do informacji finansowej (stan i historia rachunku)
 • przyjazny sposób prezentacji danych
 • przyspieszenie transakcji płatniczych dzięki elektronicznej obsłudze systemów płatności
 • efektywniejsze gospodarowanie środkami na rachunku np. poprzez lokowanie wolnych środków na lokatach terminowych


Funkcjonalność systemu:

 • aktualne informacje o saldzie i obrotach na rachunku
 • informacje o wysokości wolnych środków
 • informacje o lokatach własnych
 • definiowanie zleceń stałych
 • realizacja przelewów jednorazowych i zdefiniowanych
 • prowadzenie bazy kontrahentów
 • import kontrahentów z innych serwisów finansowych
 • podpisywanie przelewów za pomocą karty kryptograficznej
 • import przelewów w formatach Elixir i VideoTel z innych Systemów finansowo – księgowych.
 • dodawanie użytkowników Serwisu oraz zarządzanie ich uprawnieniami
 • podział rachunków na jednostki organizacyjne