Rada Nadzorcza Banku Spółdzielczego w Grudusku

1. Kosobudzki Bernard Przewodniczący Rady
2. Łąkowski Krzysztof Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
3. Kacprzak Sławomir Sekretarz Rady
4. Bartołd Jacek Członek Rady
5. Cywiński Szymon Członek Rady
6. Kobyliński Włodzimierz Członek Rady
7. Malinowski Andrzej Członek Rady
8. Płatek Waldemar Członek Rady
9. Rudnicki Eugeniusz Członek Rady
10. Sadkowski Adam Członek Rady
11. Smoliński Jerzy Członek Rady
12. Szczepkowski Stanisław Członek Rady
13. Szpara Zbigniew Członek Rady
14. Zaborowski Lucjan Członek Rady
15. Załęski Kazimierz Członek Rady

Zarząd Banku Spółdzielczego w Grudusku

1. Kozieł Bogdan Prezes Zarządu
2. Klimek Urszula Wiceprezes Zarzadu
3. Budnicki Szymon Wiceprezes Zarzadu