Poniżej prezentujemy informacje o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym adekwatności kapitałowej Banku Spółdzielczego w Grudusku:

  1. na dzień 31.12.2017 r.
  2. na dzień 31.12.2016 r.
  3. na dzień 31.12.2015 r.
  4. na dzień 31.12.2014 r.
  5. na dzień 31.12.2013 r.
  6. na dzień 31.12.2012 r.