luty 2017
24
W dniu 24.02.2017r odbyło się w Dzierzgowie zebranie Grupy członkowskiej.

Zarząd Banku reprezentował Prezes Zarządu, który przedstawił raport z działalności Banku za rok 2016.

luty 2017
23
W dniu 23.02.2017r odbyło się w Czernicach Borowych zebranie Grupy członkowskiej.

Zarząd Banku reprezentował Prezes Zarządu, który przedstawił raport z działalności Banku za rok 2016.

luty 2017
22
W dniu 22.02.2017r odbyło się w Grudusku zebranie Grupy członkowskiej.

Zarząd Banku reprezentował Prezes Zarządu, który przedstawił raport z działalności Banku za rok 2016.

styczeń 2017
26
W dniu 26.01.2017r odbyło się posiedzenia Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Grudusku.

W posiedzeniu udział wzięło 13 członków Rady Nadzorczej. Zarząd Banku reprezentowało 3 członków Zarządu.